A HK felépítése

• A HK ÖSSZETÉTELE •

A HK a saját Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 14 fő szavazati jogú tagból és további maximum 3 fő tanácskozási jogú tagból tevődik össze. A szavazati jogú tagok - nevükből eredően - szavazati joggal rendelkeznek az egyes döntések meghozatalakor, az ő 14 szavazatuk dönt a HK elé terjesztett kérdésekben. Feladatuk természetesen nem csak a saját szavazatuk leadása az adott kérdésben, hanem azt megelőzően a téma alapos megivtatása. Ezen felül pedig a szavazati jogú tagokat delegálja a HK az egyes kari, egyetemi bizottságokba. A tanácskozási jogú tagok ugyanúgy részt vesznek az előterjesztések, napirendek megbeszélésében azzal a különbséggel, hogy a szavazásban nem vehetnek részt. Ezen felül kari, egyetemi bizottságokba csak akkor delegálhatók, ha az adott bizottság ülésén nem születik döntés a HK nevében.

A 14 fő szavazati jogú tag tovább bomlik két kategóirára: a 13 fő képviselőre és az 1 fő tisztségviselőre. A 13 fő képviselőt a hallgatóság választja meg a jelöltek közül. Az 1 fő tisztségviselő a HK elnöke és egyben HK törvényes képviselője, akinek személyéről a Tisztújítás során megválasztott 13 fő képviselő dönt a leadott elnöki pályázatok közül választva. A további maximum 3 fő tancáskozási jogú tagot a HK választja meg: a HÖK Alapaszabálya szerint a Tisztújítást követő 3 hónapon belül kizárólag a póttagok közül, később pedig a kari HÖK bármely tagjai közül. A póttagok a Tisztúíjtás során képviselői mandátumot nem nyert jelöltek szavazati sorrendben.

• A HK FELADATKÖREI •

A HK annak érdekében, hogy a rábízott feladatokat maradéktalanul tudja ellátni, különböző feladatköröket alakít ki, amelyeket a HK tagjai látnak el és ők végzik el a velük járó feladatokat. Az egyetemi szinten egységes, úgynevezett érdekvédelmi feladatköröket a referensek, a kari specifikus, egyedi szakterületeket a felelősök látják el. Ezen felül léteznek a HK munkáját segítő testületek is, amelyeknek vezetőit is a HK adja. A referensek, felelősök és testületvezetők tehát a HK-n belüli posztok, melyek az alábbiak:

 1. Elnök
 2. Alelnök
 3. EHK-delegáltak (2 fő)
 4. Oktatási referens
 5. Jutatási referens
 6. Gazdasági referens
 7. Kollégiumi referens
 8. Hallgatóicsoport-felelős
 9. Kommunikációs felelős
 10. Működési felelős
 11. Hallgatói Szociális Bizottság-vezető
 12. Hallgatói Gazdasági Bizottság-vezető
 13. Rendezvény Csoport-vezető
 14. Senior Kör-vezető
 15. Gólyatanács-elnök
 16. Tanácsadó Testület-elnök

A feladatköröket aktuálisan ellátó képviselők neveit, elérhetőségeit ITT érheted el!