Szabályzatok

BME HÖK:

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és Doktorandusz Alapszabálya.
Ez a szabályzat foglalkozik a HÖK és EDÖK jogaival, kötelességeivel és képviseleti rendszerével az Egyetemen.

BME ÉPK HÖK:

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ).
Az ÉPK HÖK SZMSZ foglalkozik az egyetemi HÖK Alapaszabállyal összhangban a kari HÖK rendszer működésével, jogaival és képviseleti rendszerével.

Az SZMSZ 1. sz. melléklete: Hallgatói Képviselet részletes felépítése:

Az SZMSZ 2. sz. melléklete: Hallgatói Képviselet ügyrendje:

Az SZMSZ 3. sz. melléklete: Hallgatói Képviselet ösztöndíja:

Az SZMSZ 4. sz. melléklete: Hallgatói Képviselet nem választott testületeiről és azok működéséről:

Az SZMSZ 5. sz. melléklete: Hallgatói Önkormányzat lapjai:

Az SZMSZ 6. sz. melléklete: Hallgatói Képviselet díjai:

Az SZMSZ 7. sz. melléklete: Kollégiumi és Szociális Bizottság működési rendje:

Ügyrendek:

A BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet Kari Hallgatói Csoportok Ügyrendje és a hallgatói csoportok sablon dokumentumai:

Diplomaszabályzatok:
Alább találhatók karunk képzéseinek Diplomaszabályzatai. Ezekben olvashatók a diplomatervezés tantárgyak követelményei, a diplomafélév-, zárószigorlatok-, valamint a diplomavédés menete, a diplomatervezéssel összefüggő bizottságok összetétele.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ):
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a BME-vel hallgatói jogviszonyban álló, osztatlan, valamint alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, részidős képzésben továbbá doktori képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2006. szeptember 1. után megkezdett hallgatók tanulmányi- és vizsgaügyeire terjed ki. Azaz ebben megtalálhattok minden tanulmányaitokkal kapcsolatos szabályozást.

TVSZ kisokosok:

12/2013 (VI. 24.) számú Rektori Utasítás az oktatás szervezéséről (Tanulmányi ügyrend):
A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata végrehajtási utasításaként kiadott rektori utasítás, amely TVSZ-ben található szabályozásokat pontosítja, illetve azok végrehajtásáról rendelkezik.

17/2009 (08.29) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól:
A nyelvoktatás különös szabályairól, valamint a nyelvoktatásért fizetendő szolgáltatási díjakról és az azokkal kapcsolatos kedvezményekről "17/2009 (08.29) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól" nyilatkozik. Az utasítás a 2009/10-es tanév őszi félévétől meghirdetett 0 kredit értékű nyelvi kurzusokra vonatkozik.

 

Különeljárási díjak - összefoglaló táblázat:

Specializációválasztási szabályzat:
Jelen szabályzat hatálya a BME Építészmérnöki Karán az Építész osztatlan ötéves szakon, a nappali képzési formában résztvevő hallgatók specializációválasztására terjed ki.

1/2012. sz. Dékáni Utasítás - A komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről:
A dékáni utasítás a komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről, illetve a hallgatók jelentkezési rendjéről rendelkezik.

A külföldi, Erasmus részképzésben résztvevő magyar hallgatók tantárgy- és kreditelfogadási szabályzata: 

Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ):

Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete:

Igazoláslista:

4/2017. (1. 16.) számú Kancellári Utasítás :
A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról

2/2016. (07.23.) számú Dékáni Utasítás az önköltség/költségtérítés csökkentésének lehetséges módjairól, és az erre vonatkozó kérelmek elbírálásának rendjéről:

 

Pénzügyi Ügyrend:
9 / 2007. (IV.26.) Rektori Utasítás a hallgatói pénzügyek kezeléséről.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati eljárásról kiadott Rektori-Kancellári Közös Utasítás:
7/2017. (V.5.) Rektori-Kancellári Közös Utasítás pályázati felhívás Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanévre

 

Házirendek:
Alább olvashatjátok a Kar hallgatói által lakott kollégiumok házirendjeit. Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a házirend be nem tartása buntető pontot, legrosszabb esetben fegyelmi eljárást vonhat maga után!

Mellékletek:

 

Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzata (HFKJSZ):
Itt találhatjátok a házirend be nem tartásából következő eljárások szabályzatát.

 

Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ):
Itt találhatjátok az alapvető szabályokat a kollégiumi pályázat menetéről, elbírálás szabályairól, a mentorpályázatokról.

Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete:
Ebben találhatjátok meg az összes kollégium térítési díját, illetve a kiróható díjak összegét.

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend (HÖK Alapszabály 1. sz. melléklete): 

​Kari Felvételi Szabályzat (KFSZ):

 

Bercsényi 28-30 Kollégium helyiségszabályzatai:

 

További szabályok:

Kártya és Kulcsfelvételi Szabályzat:
Ebben megtalálhatjátok a Kollégiumi helyiségek használatának szabályáit, igénybevételük módjait.

Kulcsfelvételi Lista:
A lista tartalmazza a jogosultságokat a Kollégium alapállapotban zárt helyiségeinek használatához.

Rendezvénylejelentési szabályzat:
Az alábbi link tartalmazza a hallgatói közösségi célú teremigényléséhez szükséges dokumentumokat, továbbá a kollégiumi rendezvények alapelveit, megállapodás mintáit és teendőit.