Diplomaszabályzat módosítások, új diplomaszabályzatok

A Kari Tanács 2017. szeptember 28-án elfogadta a 8 féléves BSc alapképzés, az osztatlan mesterképzés és a 3 féléves MSc képzések diplomaszabályzatának módosítását, valamint az új, 7 féléves BSc képzés átmeneti, a 2017/18-as tanévre vonatkozó diplomaszabályzatát.

Az összes módosított szabályzatot megtaláljátok itt.

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót olvashattok a legfontosabb változásokról.

 

BSc 8 féléves alapképzés (Diplomatervezés 1-2 tantárgyak)

szabályzat módosítására elsősorban a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának közelmúltbeli változásai miatt volt szükség. 
Az ennek megfelelően módosult, leglényegesebb pontok a következők:

 • a Diplomatervezés 2 tantárgy is félévközi jeggyel zárul, melynek legalább elégségesre történő teljesítése szükséges a védéshez;
 • a tantárgy osztályzatában a szakágak egyenként 10-10%-os arányban jelennek meg;
 • a diplomamunka végső érdemjegyét 60%-ban a diplomabizottság 3 tagja által a védéskor adott osztályzatok átlaga, 40%-ban a BSc Diplomaterv 2. c. tantárgy érdemjegye adja.

A tavasszal elfogadott új, osztatlan Diplomaszabályzatnál többek között jelentős követelmény- és terhelésbeli csökkentést, racionalizálást is sikerült elérni, viszont a BSc-s követelmények ekkor nem változtak ennek megfelelően. 
A Hallgatói Képviselet által elkészített, majd a Kari Oktatási Bizottság által előterjesztett módosító javaslat ezen követelményeket igyekezett az osztatlan képzés Diplomaszabályzatának változásaihoz igazodva a BSc képzési szintnek megfelelő, kreditkiméret szerint reális szintre hozni.

Főbb követelménybeli változások (a teljes leírást itt érhetitek el)

 • BSc Diplomatervezés 1. tárgynál a műszaki leírások terjedelme témánként max. 5 db A/4-es oldal;
 • BSc Diplomatervezés 2. tárgynál:
  • az alaprajzok, metszetek, homlokzatok léptéke M=1:100;
  • legalább 1 db M=1:50 léptékű részmetszet szükséges;
  • a szakágak követelményei megegyeznek az osztatlan képzés Diplomaszabályzatának minimum szakági munkarészével;
  • ezen szakágak műszaki leírásainak terjedelme szakáganként max. 15 db A/4-es oldal.

 

BSc 7 féléves alapképzés (ÚJ, átmeneti)

A törvényi kötelezettségeknek megfelelően a 2017/18-as tanévtől a BSc képzés felmenő rendszerben kötelezően 7 félévesre csökkent.
Erre az új képzésre az újonnan felvételizők mellett újrafelvétellel és átvétellel is lehetséges volt átkerülni, emiatt már erre a félévre is szükséges volt a képzésen most diplomázó hallgatók számára egy új diplomaszabályzat létrehozása.

Fontos azonban, hogy tekintettel a szűk határidőre és a kisebb hallgatói létszámra, ez a szabályzat csak átmeneti érvényű szabályozás, csak a 2017/18 tanévben diplomázó hallgatókra vonatkozik!

A szabályzat a 8 féléves BSc képzésnél részletezett, az új TVSZ miatt szükséges pontokat szintén tartalmazza, emellett a fent említett  követelmény racionalizálás itt is megtörtént.
A szabályzatot, és a követelményeket tartalmazó tantárgyi adatlapot szintén megtalálhatjátok a HK honlapján.

 

Osztatlan mesterképzés

A májusban elfogadott új szabályzatban csak egy apró, de fontos módosítás történt, mely szerint nem csak kapacitásbeli probléma esetén, hanem a hallgató kérésére (valamint a tanszékvezető javaslatára, a Kari Oktatási Bizottság egyetértésével) is lehet szakági konzulens nem oktató-kutató.

Ezen túl szeptember 22-én a diplomatervezéshez tartozó műszaki szakágak minimum- és kiemelt szakági követelményeiről szóló Dékáni Utasítás is kiadásra került, melyet ezen a linken találtok.

A Dékáni Utasítás a Diplomatervezés tárgy és a Záróvizsga (Diplomavédés) rendjéről és ütemezéséről itt megtalálható. 

 

MSc képzések (Ingatlanfejlesztő-, Szerkezettervező-, Tervező és Urbanista építészmérnök)

A régi, 3 féléves mesterképzésekhez tartozó Diplomaszabályzat tartalmában lényegében megegyezik az osztatlan képzés jelenlegi szabályzatával, azzal a kiegészítéssel, hogy a diplomatervben megjelenő, az adott szaknak megfelelő speciális tartalmak lehetősége is megfogalmazásra került.

 

/A szabályzatok jelenleg egy egyszerűsített formában kerültek feltöltésre, a könnyebb értelmezhetőség kedvéért. A hivatalos szabályzatokat megtalálhatjátok a kari honlapon./