Erasmus

ddd

A programról

A szakmai gyakorlati ösztöndíj lehetőséget nyújt arra, hogy a képzésetekhez kötött kötelezően ledolgozandó szakmai gyakorlati időtöket külföldön, másik európai országban található, általatok választott vállalkozásnál vagy szervezetnél tölthessétek le. Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a nemzetközi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megértéséhez.

Pályázat időtartama

Hasonlóan a tanulmányi ERASMUS+-hoz, itt fokozottan érvényes az, hogy nem igazán érdemes harmadév előtt belevágni, csak miután rendelkeztek a szükséges szakmai és szakmai nyelvi ismeretekkel. Jelenleg a kint tölthető, ösztöndíjjal támogatott időszak 2-12 hónapig terjedhet.
Lehetőségetek van a szakmai gyakorlatot összekapcsolni tanulmányi mobilitással is (pl. ha fél évig tanultok valamely külföldi intézményben, majd utána egyből az adott ország egy cégénél kezdetek dolgozni). Ebben az esetben a tanulmányok és a szakmai gyakorlat kombinációjának ösztöndíjjal támogatott időtartama 3-12 hónapig terjedhet, és az egész mobilitási időszakra a tanulmányi ösztöndíj összegei vonatkoznak.

Megpályázható országok

A programban részt vevő országok legnagyobbrészt megegyeznek a tanulmányi ösztöndíj programban résztvevőkkel, tehát tulajdonképpen az összes európai uniós ország megpályázható.

Ösztöndíj összegek

Az elnyerhető ösztöndíjak összegei itt is az adott ország besorolásától függően változnak, és alapvetően kicsit magasabbak a tanulmányi ösztöndíjak összegeinél:

 • Magas megélhetési költségű országok 600 euró / hó
  Franciaország (FR), Olaszország (IT), Egyesült Királyság (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Liechtenstein (LI)
 • Közepes megélhetési költségű országok 550 euró / hó
  Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Cseh Köztársaság (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)
 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok 500 euró / hó
  Lengyelország (PL), Románia (RO), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)

Pályázati felételek

A pályázás pontos követelményeiről, és egyéb tudnivalókról az ERASMUS+ Iroda honlapján találhattok pontos és naprakész információt. A legfontosabb pályázási kritériumok jelenleg a következők:

 • BME-s aktív vagy passzív(!) jogviszony,
 • (friss diplomások esetében is van lehetőség pályázni a záróvizsga utáni évre, viszont fontos, hogy ebben az esetben a pályázatot még aktív jogviszony alatt kell benyújtani!)
 • megfelelően bizonyított nyelvi kompetencia,
 • megfelelés az intézményi elbíráláson,
 • hiánytalanul leadott pályázat.

 

-- további információ feltöltés alatt --

> > FRISSÍTÉS ALATT < <

 

A programról

A pályázat alapvető célja, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezhessetek egy másik európai ország felsőoktatási intézményében, mely tapasztalatok a tanulmányi előremeneteletek mellett a személyes fejlődésetekben, és a későbbi szakmagyakorlásban is segítségetekre lesznek. Ezek mellett persze nem utolsó sorban életre szóló élményekkel is gazdagodhattok, ha kihasználjátok a mobilitási program nyújtotta lehetőségeket.
Az ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj lényege, hogy az egyes európai egyetemek között érvényben lévő megállapodás kapcsán a pályázatot elnyert (kritériumkövetelményeket teljesítő) hallgatók ingyen, tandíj megfizetése nélkül tanulhassanak a programban részt vevő intézményekben. Ezen felül egy bizonyos kereten belül a jobb teljesítményű pályázók a kint tartózkodás költségeinek enyhítésére nagy összegű, havi szintű támogatást is elnyerhetnek. Ez utóbbi támogatási keret tekintetében az Építészmérnöki Kar különösen jó helyzetben van az Egyetemen, mert az utóbbi évek tapasztalatai szerint az évenkénti kb. 60-70 fős létszámkeret közel azonos a pályázók létszámával, ami azt jelenti, hogy ha valaki teljesíti a pályázás kritériumkövetelményeit, szinte biztos, hogy ösztöndíjat is fog kapni valamelyik külföldi egyetemen való ingyenes tanulási lehetőség mellett.

Mikor, és mennyi időre?

Első évben még nem lehet pályázni, ezután a kérdés pedig már csak az, hogy mikor éri meg. Harmadik és negyedik év után rendelkezhet az ember már kellő tudással ahhoz, hogy megállja a helyét a külföldi egyetemeken is. Bár van lehetőség kint is első vagy másodéves tárgyakat hallgatni, a külföldi tanulmányi rendszerek miatt könnyen lehet, hogy nem rendelkezik még az ember a szükséges idegen szaknyelvi tudással.
Alapvetően egy pályázási időszakban (ez évente egyszer, a naptári év elején van) a következő tanév 1 vagy 2 félévére adhatjátok le a pályázatot. Fontos tudni, hogy az összes külföldi mobilitáson töltött idő alap- és mesterképzésen max. 12 hónap (2 félév), osztatlanon pedig legfeljebb 24 hónap (4 félév) lehet. Emellett szintén lényeges, hogy az egyetemi pályázati kiírás értelmében egy pályázási időszakban, alapesetben maximum 1 félévre kaphattok ösztöndíjat!

Megpályázható országok / intézmények

Az ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj program keretén belül a Karnak majdnem minden európai uniós országgal van legalább egy egyetemi kapcsolata, ezen kívül még Törökországba, Svájcba, Norvégiába, Észtországba és Liechtensteinbe is lehet pályázatot nyerni. A programban résztvevő egyetemek előző éves listáját országonkénti felosztásban letölthetitek a BME Erasmus Iroda honlapjáról.

Ösztöndíj összegek

Az elnyerhető ösztöndíjak összegei az adott ország besorolásától függően alakul, mind az összeg, mind pedig az ország besorolása a pályázat elnyerését követően változhat!

 • Magas megélhetési költségű országok: 520 €/hó
  Dánia (DK), Finnország (FI), Svédország (SE)
 • Közepes megélhetési költségű országok: 470 €/hó
  Ausztria (AT), Belgium (BE), Németország (DE), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)
 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok: 420 €/hó
  Csehország (CZ), Észtország (EE), Litvánia (LT), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Törökország (TR)

Pályázókra vonatkozó követelmények

A pályázás pontos követelményeiről mindig az adott éves Pályázati felhívásban találtok pontos információt. Ezen kritériumok jelenleg a következők:

 • magyar állampolgárság,
 • korábban legalább 2, aktív félévre való bejelentkezés,
 • összesen legalább 52 megszerzett kredit,
 • az adott képzésben a BME-n megszerzett kreditek száma eléri a BME-n az adott
 • képzésben eltöltött aktív félévek számának huszonegyszeresét,
 • megfelelő nyelvvizsgabizonyítvány,
 • a kari tanulmányi kritérium teljesítése. (Jelenleg az un. görgetett tanulmányi átlagnak (súlyozott tanulmányi átlagnak) el kell érnie a 3,0-t.)

Pályázás menete

Ahogy már említettük, a pályázási időszak minden év januárjában zajlik, a pontos dátumokról és határidőkről idejében értesítünk majd Benneteket.
A pályázat általában két részből áll:

 • egy online leadandó Neptun-kérvényből,
 • valamint egy papír alapú dokumentumlistából.

A leadandó papírok és igazolások pontos listáját, és a kapcsolódó tudnivalókat megtaláljátok a mindenkori Pályázati kiírásban, valamint érdemes figyelnetek az Erasmus Iroda honlapját is, ahol a legtöbb fontos, naprakész információ rendelkezésetekre áll.

Pályázatok elbírálása

A pályázatok bírálását a kari ERASMUS+ koordinátor (jelenleg Bartók István nemzetközi oktatási dékánhelyettes) végzi a Hallgatói Képviselet ERASMUS+ felelősével együttműködve a pályázati kiírás és a kari pontrendszerek alapján. Az aktuális szabályzatokat mindig megtaláljátok az oldalsó ’Szabályzatok’ fül alatt.
Amennyiben kérdés merül fel a pályázattal kapcsolatosan, kérjük, először olvassátok el a szintén oldalt található ’Gyakran Ismételt Kérdések’ oldalt. Amennyiben nem találtatok választ a problémátokra, keressétek bizalommal a HK ERASMUS+ felelősét, Szabó Dánielt, a szabo.daniel@epiteszhk.bme.hu címen!

További követelmények

Fontos tudnotok, hogy a külföldön töltött mobilitási időszakban a BME-n végig aktív státuszban kell lennetek, ezáltal tulajdonképpen elhasználtok a kint töltött időnek megfelelő mennyiségű államilag támogatott félévet.
Emellett követelmény még, hogy a kinti tanulmányaitok során félévente legalább 15 kreditnyi tárgyat el kell végeznetek, különben az el nem végzett kreditekkel arányosan vissza kell fizetnetek az elnyert ösztöndíjatok egy részét.

Az ERASMUS+ félév után

A másfajta tanulmányi rendszer miatt sajnos a kint teljesített tárgyaknak csak töredékét fogadják el a mi tantervünkben kötelező, vagy kötelezően választható tárgyként, viszont szabadon választhatóként tulajdonképpen bármely külföldön végzett tárgyat beakkreditáltathatjátok (a 2016/17-es tanévtől min. 10 kredit elfogadtatása kötelezővé is vált).
Emellett mivel a mobilitási időszakban aktív státuszban kell lennetek, az ingyenes féléveitekből használtok el a kint töltött idő alatt is. Ezért érdemes úgy számolni, hogyha külföldön szeretnétek tanulni, akkor minimum az ott töltött idővel később tudjátok csak befejezni az Egyetemet.

Azonban a külföldi egyetemi tanulmányok később sokszorosan megtérülnek: szakmailag ugyanis rengeteget lehet fejlődni egy ilyen tanulmányút alatt. Más szemlélet, más szokások, más építés – sokkal szélesebb rálátást nyerhettek az építész szakmára. Emellett a külföldön való boldogulás kicsit felkészít az önálló életre is.

Egyéb lehetőségek

Szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatás
Az Erasmus Iroda minden évben meghirdet egy szociális alapú kiegészítő támogatást is a szociálisan rászoruló, ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatók számára.

A lehetőség részleteiről, valamint a leadási határidőről idejében értesítünk majd Benneteket, mindenesetre érdemes követni az Erasmus Iroda honlapját is, ugyanis először itt fog megjelenni a felhívás.

Campus Mundi ösztöndíj
Csakúgy, mint az ERASMUS+ pályázatot, a Campus Mundit is a Tempus Közalapítvány szervezi hazánkban. Ez egy, a „sima” ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíjnál nagyobb összegű, „meghívásos” ösztöndíj lehetőséget jelent a kiemelkedő teljesítményű hallgatók számára.
A BME-n a jelenlegi rendszer szerint az ERASMUS+ pályázatok pontjai alapján kialakult rangsor szerinti első pár, az Erasmus Iroda által meghatározott számú hallgató indulhat ezen a pályázaton. Fontos, hogy ennek megfelelően először az ERASMUS+ pályázatot kell mindenképpen leadnotok, mivel az ott elért pontszámotok alapján tud ajánlani Benneteket az Egyetem a Campus Mundi ösztöndíjra.

---frissítés alatt---

> > FRISSÍTÉS ALATT < <

Gyakori Kérdések - Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Pályázás előtt:

Pályázási feltételek:

Pályázat leadása:

Pontrendszerek:

Tárgyelfogadtatás / tárgyteljesítész ERASMUS+ alatt:

ERASMUS+ félév közben / után


Hol tudok tájékozódni az egyes külföldi egyetemeken/országokban szerzett hallgatói tapasztalatokról?
Amennyiben egy bizonyos ország/egyetem érdekel, érdemes utánakérdezni ismerősöknél, az facebookos évfolyamcsoportokban, vagy a ’tanulmány’ levelezőlistán. Biztosan találtok olyat, aki korábban már volt kint az adott városban, és be tud számolni a tapasztalatairól. Korábbi élménybeszámolókért érdemes még átolvasni az erasmusplusz.bme.hu oldalt is.

Hogyan döntsek, hova menjek?
Többek között az alábbiakat érdemes megfontolnod:
Milyen nyelvvizsgád van? A legtöbb helyen a komplex B2 középfokú nyelvvizsga az adott cél-képzés nyelvén kritériumkövetelmény, így máris szűkülnek lehetőségek.
Milyen kulturális közeg vonz? Egy nyugodt északi nagyváros, vagy egy pezsgő mediterrán környezet?
Megélhetés kérdése: az elnyert ERASMUS+ ösztöndíj egyes esetekben kevésnek bizonyul, ezért az is fontos, hogy Te magad mennyi pénzt tudsz rászánni a külföldi tartózkodásodra.

Beleszámít az Erasmus félévem az államilag támogatott félévekbe?
Igen, mert a külföldi tanulmányaid alatt is aktív státuszban kell lenned. Érdemes tehát úgy számolnod, hogy az Erasmus miatt általában fél-egy évet „csúszni” fogsz a tanulmányaiddal.

Önköltséges/költségtérítéses hallgató vagyok, így is nyerhetek el ösztöndíjat?
Igen, ugyanúgy pályázhatsz és nyerhetsz el ösztöndíjat is. Természetesen ez esetben az adott félévre szóló alapdíjat ugyanúgy be kell majd fizetned.

Mit jelent a label státusz?
A label azt az esetet jelenti, amikor egy hallgató a kari rangsorban elfoglalt helye alapján nem fért bele az ösztöndíjas létszámkeretbe, ennek ellenére szeretne külföldön tanulni. Ekkor sem kell a kinti egyetemen tandíjat fizetnie, viszont ösztöndíjat nem kap, tehát a megélhetését teljes egészében magának kell állnia.

Már voltam kint Erasmusszal, mehetek még egyszer?
Igen, az egyetlen megkötés az, hogy BSc-n és MSc-n képzésenként max. 12, osztatlanon max. 24 hónapot tölthetsz ERASMUS+ féléven.

A listán nem szereplő egyetemre szeretnék menni. Lehetséges ez?
A jelenlegi pályázási időszakra már nem bővül az intézmények listája. A későbbiekben egy konkrét új egyetem elfogadtatása lehetséges, ez azonban egy hosszabb szerződéskötési-elfogadtatási folyamattal jár együtt, amelynek további részleteiről a kari erasmus koordinátor (jelenleg Bartók István) vagy az Erasmus Iroda tud tájékoztatást adni.


Hogyan kell értelmezni a vesszővel elválaszott nyelvi követelményeket?
Vagy-vagyot jelent, elég az egyiket teljesíteni

Mit jelentenek az intézményi listában szereplő „mobilitási hónapok”?
Azt jelentik, hogy összesen mennyi időre utazhatnak ki hallgatók. Ha például 12 mobilitási hónap áll rendelkezésre egy egyetemnél, akkor azt fel tudjuk osztani 2 mobilitási időszakra (6 hónap), így akár ketten is kimehetnek ugyanabba az intézménybe.

Azt mondták, van ott angol nyelvű képzés, csak a táblázat nem mutatja…
Ebben az esetben mindenképpen kérdezd meg az egyetemet, ha pedig a táblázattól eltérő választ kapsz, azt csatold a pályázatodhoz és tájékoztass róla Bennünket is!

Hogyan kell számolni a kumulált korrigált kreditindexet? Hol találom azt?
A BME TVSZ 231. § 50. pontja értelmében az összesített (vagy kumulált) korrigált kreditindex (ÖKKI) a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az ÖKKI megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti 30 kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni:
ÖKKI=[ ∑((teljesített kredit)*érdemjegy)/((aktív félévek száma)*30)]*[(összes teljesített kredit)/(összes felvett kredit)]

Mit jelent a görgetett tanulmányi eredmény? Hogyan tudom kiszámolni?
A görgetett tanulmányi eredmény (vagy átlag) egy nem hivatalos megnevezése az úgynevezett súlyozott tanulmányi átlagnak. Számítási módaja előnyösebb a KKK indexnél, hiszen az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani (BME TVSZ XI. fejezet 65. pont 231. § 61. bekezdése (129. oldal)):
TÁ = ∑[(teljesített kredit)*érdemjegy] / ∑[teljesített kredit]


Osztatlanosként MSc vagy BSc képzésre jelentkezhetek?
Osztatlanosként BSc képzésre bármikor jelentkezhetsz, MSc képzésre akkor érdemes, ha már megvan a kellő tudásod az építészetről. Ezt érdemes leegyeztetni az adott egyetemmel, hiszen vannak olyan egyetemek, ahol szintfelmérőt íratnak az ERASMUS+-ra érkező diákokkal.

Nyelvvizsga magyar honosítás kell?
Nincs szükség honosításra, elég, ha a kinti egyetem elfogadja azt.

Van lehetőség a dokumentumok hiánypótlására, esetleges módosítására?
A jelentkezés lezárulásával már nem lehet a pályázat tartalmát sem módosítani, sem kiegészíteni (pótolni)


A tanulmányi átlag igazolását csatolni kell?
A tanulmányi átlagot megkapjuk a bíráláshoz, így azt nem kell semmilyen formában csatolni a pályázathoz.

Mit tegyek, ha a tanulmányi tervet nem tudom pontosan kitölteni, mert nincsenek vagy hiányosak az infók?
Semmi gond, sajnos időről-időre előfordul. Ebben az esetben fontos megjegyezni, hogy ez még csak „előzetes tanulmányi terv”, lehet rajta változtatni. Csupán az a lényeg, hogy a bírálás során lássuk, hogy legalább 15 kreditnyi tárgyat szeretnél felvenni.

Ha egy mobilitási időszakra szeretnék kiutazni egy egyetemre, de nem számít, hogy melyik félévben, akkor kétszer kell megjelölni a felsorolásban?
Nem. Elég rugalmasan tudjuk kezelni az ilyen igényeket, de a megjegyzés rovatban szerepeljen a kérés.

A Neptun-kérvényt véletlenül hibásan/hiányosan adtam le. Mit tehetek ebben az esetben?
Ilyenkor nyugodtan add le újra a kérvényt, ugyanis a legfrissebb verziót veszik figyelembe a pályázás során (ne felejtsd el az új verziót kinyomtatni, és aláírva csatolni). Ezt csak a jelentkezési határidőig lehet megtenni, utána már nem lehet módosítani a pályázatot!

Nyelvvizsga után hogyan kaphatok pontokat?
A nyelvvizsga 2 oszlopba csak azok a nyelvek számítanak bele, amik különböznek az oktatásétól; maximum 10 pont szerezhető!

Oktatás nyelve

Nyelvvizsga 1

Nyelvvizsga 2

Pontszám

B2 komplex

B2 komplex

-

0

B2 komplex

B2 komplex

B2 komplex

5

B2 komplex

C1 vagy C2

-

5

B2 komplex

C1 vagy C2

B2 komplex

10

C1 vagy C2

C1 vagy C2

-

0

C1 vagy C2

C1 vagy C2

B2 komplex

5

C1 vagy C2

C1 vagy C2

C1 vagy C2

10

Még nem kaptam kézhez a hivatalos nyelvvizsga bizonyítványomat. Mit csatoljak a pályázatomhoz?
Elég, ha a sikeres vizsgád hivatalos előzetes eredményét mellékled. (PrintScreen vagy a nyelvvizsgaközpont hivatalos levele.)

Mit csináljak, ha a Neptun-kérvénybe valamit nem tudok rendesen beleírni?
A megjegyzésben írj le mindent, amit nem tudtál a kérvény során kitölteni.

Mit csináljak, ha a Neptun-kérvényben rossz, hiányzik vagy hibás az egyetem megnevezése?
A hibát jelentsd az ERASMUS+ Iroda irányába, és értesíts Bennünket is!

Mivel célszerű összefűzni a dokumentumokat?
Spirál vagy egyszerű összekapcsolás. A sín nem jó választás!


Gimnáziumi tevékenység számít-e a közéleti tevékenységeim pontozásánál?
Nem.

Más (nem BME-s) nemzetközi szervezetek számítanak-e a közéleti tevékenységeim pontozásánál?
Nem.

Számít-e közéleti tevékenységeim pontozásánál, ha munkában tevékenykedtem?
Nem.

Tantárgy keretein belül végzett eredményeimet beszámíttathatom a pontozásnál?
Nem.

Oktatói ajánlásra kaphatok pontot?
Nem, ez egy kritériumkövetelmény.

A mért teljesítménybe csak az elmúlt egy év számít?
Nem. Pontjaidat az eddigi egyetemi tanulmányaid során elért eredményeid alapján kapod, a beiratkozásod napjától számítanak, tehát akár egy elsős kiállítás is (ha az első kérdés szerinti igazolásod van róla). Nem csak az elmúlt egy év eredményei számítanak!


Az ERASMUS+-féléven teljesített kötelezően akkreditálandó szabadon válaszható tárgyak miatt túllépem a 110%-os határból. Mit kell tenni ilyenkor?
Semmit sem kell tenni, ugyanis az elsimert kreditek nem számítanak bele a 110%-os maximumba.

Hány kreditet kell akkreditálnom, ha nem szeretnék a 36 kredites követelmény nem teljesítése miatt átsorolódni?
Az EGT állam(ok)ban eltöltött félévek nem számítanak bele a vizsgált időszakba. TVSZ 64.§ és 74. § paragrafus.

Lehetséges kedvezményes tanulmányi rendet ERASMUS+ félév alatt igénybe venni?
Igen (TVSZ 130. § (2) bekezdés b) pontja), ám érdemes kiutazás előtt egyeztetni a tárgyfelelőssel és a tárgy oktatójával.

Lehetséges ERAMSUS+ félév alatt teljesített tárgyat kötelező tárgyként akkreditálni?
Lehetséges, de kiutazás előtt érdemes felkeresni a tárgyfelelőst és Bartók Istvánt (Kari Kreditátviteli Bizottság elnök), hogy a kint elvégezni kívánt tárgyat elfogadják-e valamely itthoni tárgyként (érdemes erről írásban is nyilatkozni).


Kaphatok-e ERASMUS+ félév közben szociális ösztöndíjat?
Igen kaphatsz, csupán a személyes bemutatás során meg kell bízni valakit (írásos nyilatkozat formájában is), hogy mutassa be az általad feltöltött dokumentumokat.

Maradhatok plusz egy félévet?
Igen, amennyiben a kinti egyetemmel leegyezteted a maradásodat, azonban erre a félévre nem részesülhetsz ERASMUS+ ösztöndíjban.

Kollégiumi férőhely pályázatom pontszámába beleszámít a kinti időszak eredménye?
Nem, ebben az esetben a kiutazást megelőző féléved eredményeit veszik figyelembe.


 

Hivatalos honalpok

NKI honlapja
Aktuális pályázat hivatalos oldala, vonatkozó szabályzatok és általános információk.

Tempus Közalapítvány
Bővebben olvashatsz az ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj programról, további Tempus által kezelt cserediák pályázatokkal ismerkedhetsz meg.

 

Elérhetőségek

Erasmus Iroda – 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület 1. emelet 104.
Fogadási idő – Kedd 13:00-15:00, Csütörtök 9:30-11:00

Terczy Médea (Intézményi Erasmus koordinátor) elérhetőségei:
        telefon:+36-1-463-2237

        email: terczy.medea@mail.bme.hu

Gali Diána (Erasmus koordinátor) elérhetőségei:
        telefon:+36-1-463-2452

        email: erasmus@mail.bme.hu

Kari Erasmus koordinátor – 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K épület 2. emelet 14.
Fogadási idő – Csütörtök 9:00-10:00
Bartók István DLA (Kari Erasmus koordinátor) elérhetőségei:

        email: ndh@epitesz.bme.hu

Külügyi felelős – 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K épület 3. emelet 23. (HK iroda)
Szabó Dániel (Külügyi felelős) elérhetőségei:
        email:
szabo.daniel@epiteszhk.bme.hu

> > FRISSÍTÉS ALATT < <

Leadandó dokumentumok
A pontos és naprakész hivatalos listát mindig az adott időszak Pályázati kiírásában találjátok meg!

Online:

 • hiánytalanul kitöltött Neptun-kérvény (hiba esetén újra le tudjátok adni, mindig a legutolsó változat lesz figyelembe véve)

Papír alapon (lezárt A4-es borítékban):

 • kitöltött Neptun-kérvény kinyomtatva és aláírva,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • önéletrajz magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén,
 • motivációs levél magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén (a motivációidat általánosan indokolva),
 • kitöltött tanulmányi terv, legalább 15 kredit/félévnyi kint elvégezni tervezett tárggyal,
 • oktatói ajánlás, lezárt borítékban,
 • egyéb igazolások
 • pl. tervpályázat, TDK helyezést igazoló oklevél és tervezői névsor,
 • sporteredményekkel kapcsolatos igazolások,
 • közéleti igazolólap (a befogadó szervezet – HK vagy EHK – által aláírva),
 • nemzetközi szervezetek igazolólap (HKT elnök által aláírva),
 • demonstrátori tevékenységet igazoló lap (tanszékvezető által aláírva),
 • stb.

A kitöltött fedőlapot a boríték elejére kell ragasztani és az összekapcsolt pályázati anyag elejére is el kell helyezni!

 

Fontos, hogy a pályázat leadása után hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek!