Kedvezményes tanulmányi rend 2018/19 őszi félév

Kedvezményes tanulmányi rend 2018/19 őszi félév

Tájékoztatni szeretnélek Titeket, hogy a 022-es Kedvezményes tanulmányi rend iránit kérelmek leadási határideje 2018. szeptember 02. (vasárnap) 23:59, a kérvényt a Neptunban tudjátok leadni.

Kedvezményt a következő indokok alapján lehet kérni:

- Kiemelkedő tanulmányi eredmény 

- Részképzésben / párhuzamos képzésben való részvétel 

- Közösségi tevékenység, Szakmai eredmények, Élsport eredmények 

- Szociális és egészségügyi indokok

Szociális és egészségügyi indokok alapján a félév végéig leadható a kérvény.

 

Ahhoz, hogy a Kari Tanulmányi Bizottság el tudja bírálni a kérvényeket, a hallgatóknak előre ki kell kérniük a tárgyfelelős véleményét a kedvezményt illetően. A lap jobb oldalán található dokumentumot kell kitöltenie és aláírni a tárgyfelelősnek, majd a kitöltött lapot kell a hallgatónak csatolnia a kérvényhez. Ha személyesen nem érhető el a tárgyfelelős e-mailes egyeztetés szükséges, amely printscreen készítésével, illetve ennek a kérvényhez való csatolásával igazolható.

A kérvényhez csatolni kell egy táblázatot, melyben összesítve megtalálható, hogy mely tárgyakból kért a hallgató kedvezményt, ezt a táblázatot is megtaláljátok a lap jobb oldalán.

A kedvezmény a következő lehet:

- Számonkéréseket, vizsgákat más időpontban tehessem le

- Óralátogatás alóli kedvezmény

 

Szeretnénk megkérni Titeket, hogy figyeljetek oda a pontos kitöltésre és a határidőre, mert a határidő után a KTB-nek nem áll módjában elfogadni a kérvényeket, kizárólag csak szociális és egészségügyi indok alapján!

Kérdés esetén írjatok bátran az oktatas@epiteszhk.bme.hu e-mail címre!