Specializációválasztás pontszámítás

Specializációválasztás pontszámítás

A 2018. november 22-én elfogadott Dékáni Utasítás értelmében, amely az osztatlan képzés specializációválasztásának eljárásrendjét tartalmazza, a tavaszi félév végén esedékes eljárásban a hallgatók egységes teljesítménymutató alapján kerülnek rangsorolásra. Az egyes hallgatókhoz tartozó pontszámokmintatanterv szerinti első hat félév kötelező és kötelezően választható tárgyaiból számított részindexek összege, az alábbi kiegészítésekkel:

  • az eljárás során alkalmazott egyes tárgysúlyszámok számítása minden esetben az adott tárgy megelőző öt évben kialakult súlyszámainak átlagolásával történik
  • amennyiben a hallgató nem teljesítette valamelyik tárgyat a megjelölt mintatantervi időszakból, úgy annak a tárgysúlyszámát nullának kell tekinteni. 

A számításhoz szeretnénk segítséget nyújtani a mellékletek között található táblázattal, amely segítségével a 2013/14-es, és a 2017/18-as tanévek közötti öt év adatival számolva kiszámolhatjátok a várható pontszámaitokat. Mivel a Dékáni Utasítás értelmében mindig a megelőző öt év átlaga alapján kell megállaptíani a tárgysúlyszámokat, ezért ez az adat nem tekinthető biztosnak az adott tanévben folytatott eljárás során, a tárgysúlyszámokban előfordulhatnak változások.

Fontos, hogy az eljárásrend értelmében, a nem teljesített tantárgyaitokat 0 érdemjeggyel vezessétek be a táblázatba, vagy ne írjatok abba a cellába semmit.
A táblázatban több, általunk létrehozott minta is szerepel, ezeket "Hallgató1-7" nevek alatt talájátok, amelyeket elsősorban viszonyítási alapnak alkottunk meg, kitalált érdemjegyek alapján.

Amennyiben bármilyen kérdésetek lenne a táblázat kitöltésével, vagy általánosságban a specialziációválasztással kapcsolatban, forduljatok Macsek Kata oktatási referens felé, az oktatas@epiteszhk.hu címen.