Nyári kollégiumi felvételi pályázat 2021

Nyári kollégiumi felvételi pályázat 2021

Preambulum

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem veszélyhelyzetben alkalmazandó járványügyi védelmi intézkedéseiről szóló 5/2021. (VI. 7.) számú rektori-kancellári közös utasítás alapján történik a 2021. évi nyári kollégiumi elhelyezés, az alábbiak figyelembevételével.

FONTOS! A beköltözéshez szükséges védettségi igazolvány megléte!

Elhelyezési időszak

A nyári elhelyezési időszak július 1-től augusztus 24.-e 14 óráig tart, augusztus 24-et követően csak azon hallgatók maradhatnak a kollégiumokban, akik a 2021/22/1 félévre a BME-n kollégiumi férőhelyet kaptak.

Jelentkezés menete

Azok a BME hallgatók, akik nyári kollégiumi elhelyezést szeretnének kapni, igényüket a https://kefir.bme.hu/ honlapon kell jelezzék. Jelentkezni június 11. 12:01 órától június 18. 12:59 óráig lehetséges.

Minden igénylőnek ki kell töltenie a nyári elhelyezési kérelmet. Javasoljuk az igényléskor több kollégiumi épület megadását.

Jelentkezni minimum egy teljes hónapra, folyamatos bent létre lehet. A bentlakás jogcímétől csak a fizetendő térítési díj függ!

Felújítás miatt kieső, így nem pályázható épületrészek

-          Baross, Martos kollégiumokban 30-30 szoba

-          Kármán kollégiumban a III-IV-V. emeletek szobái

-          Schönherz kollégiumban a XII-…-XVIII. emeletek szobái

Nyári térítési díjak:

- szakmai gyakorlatos hallgató, doktorandusz hallgató, külföldi (államközi szerződéses) hallgató, kollégiumi mentor: évközi kollégiumi díjnak megfelelő egyhavi térítési díj

- egyéb BME hallgató (költségtérítéses is):

Baross, Bercsényi, Vásárhelyi és Wigner kollégiumban 26 eFt/fő

Kármán, Martos és Schönherz kollégiumban 29 eFt/fő

 

A fenti díjak napi bontása nem lehetséges. A mintatantervben előírt nyári szakmai/tervezői gyakorlatot nem kell igazolni. A gyakorlat miatti kedvezmény a mintatantervben előírt időtartamra jár, egyszeri alkalommal. Végzett hallgató gyakorlati kedvezményre nem jogosult, továbbá a nyári díjat átutalásos számla ellenében köteles befizetni.

A jelentkezések a kari HK-khoz kerülnek, az előzetes nyári listát Ők készítik el a jelentkezések alapján, a listát június 21-én megküldik a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságnak (ez a HSZI honlapjára legkésőbb június 22-én felkerül, ott megtekinthető). Június 22. utáni módosítás indokolt esetben a HSZI-n (a kollegiumok@bme.hu címen) lehetséges.

 

Nem BME-s hallgató nyári elhelyezési igényét a kollegiumok@bme.hu címre írva jelezheti.

A nyári elhelyezéssel kapcsolatos információk a HSZI honlapján a „Juttatások” menüpontban kerülnek meghirdetésre.