Közösségi alapú ösztöndíjak

Közösségi ösztöndíj 

 

A Kari Közösségi ösztöndíj az Építész HK által kiírt ösztöndíj pályázat azon hallgatók számára, akik a pályázati időszakban kiemelkedő közéleti tevékenységet végeztek.

A pályázat lehetőséget biztosít mind csoportban, mind egyénileg végzett kari közösségi tevékenység jutalmazására. Pályázni az alábbi két kategóriában lehet:

 • egyéni pályázat
 • csoportos:
  • hallgatói csoport
  • egyéb csoport

Az utóbbi két kategória esetében a csoport vezetőjét vagy egyéb körtagot meghatalmazhatják a tagot, aki nekükben eljárva nyújtja be a pályázatot

A pályázatot az Építész HK honlapján közzétett online felületen kell leadni, a leadandó dokumentumok listáját a pályázati hirdetmény tartalmazza.
A pályázatokat ezután az Építész HK bírálja el a pályázat mellékletében megtalálható pontozási elvek alapján.

csoportos pályázatok bírálásakor elsőként a közéleti tevékenység értékelése történik a következő szempontok alapján:

 • 0,25 szorzóval beszámított: a csoportlétszám, a csoportvezető kötelező feladatainak teljesítése, az Építész HK-val való kapcsolattartás megfelelősége és a közéleti tevékenység során vállalt felelősség mértéke, a körre bízott eszközök karbantartása (eszközleltár)
 • 0,75 szorzóval beszámított: szolgáltató, programszervező és szakmai tevékenység, projektfeladatok, külső kommunikáció

Ezt követően az egyes kategóriákra jutó közösségi keretpont meghatározására kerül sor, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra.

Az egyes kategóriűkra jutó keretpont megállapítása utána, az egyes csoportokra jutó közösségi pontok kerülnek meghatározásra, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra: az alkategóriára jutó közösségi keretpontnak és a csoportok végpontszámai összegének hányadosából adódik az 1 végpontra jutó közösségi pont.

A csoportra járó közösségi pont század része a csoportsúlyszám. A csoportsúlyszám és a csoport vezetője által megítélt pont szorzata adja az egyéni közösségi pontot.
Az egyéni pályázatokat az Építész HK értékeli a következő szempontok alapján: szolgáltató, programszervező tevékenység, az Építész HK-val való kapcsolattartás és kommunikáció megfelelősége, szakmai tevékenység, külső kommunikáció.

Az egyéni közösségi pontokra járó ösztöndíj összegét az Építész HK határozza meg az előre meghatározott keretek figyelembe vételével
 

 

 

Eredmények

 

2017/18 - tavaszi félév
Hirdetmény - 2017/18 tavaszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
  Előzetes redmény- 2017/18 tavaszi félév

 

Félév végi kifizetésre való átállás
2017/18 - őszi félév

Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
Eredmény - 2017/18 őszi félév

 

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
  Eredmény- 2017/18 őszi félév

 

2016/17 - tavaszi félév
Hirdetmény - 2016/17 tavaszi félév
  Eredmény- 2016/17 tavaszi félév

 

2016/17 - őszi félév
Hirdetmény - 2016/17 - ősz
Melléklet - 2016/17 - ősz
  Eredmény- 2016/17 - ősz

 

 

Rendezvényszervezői ösztöndíj

 

A Rendezvényszervezői ösztöndíj az Építész HK által kiírt ösztöndíj pályázat azon hallgatók számára, akik a pályázati időszakban a kari rendezvények közül legalább egy rendezvény szervezésében részt vettek.

A pályázat lehetőséget biztosít mind egyénileg, mind csoportban végzett rendezvényszervezői tevékenység jutalmazására.

Az utóbbi kategória esetében az adott csoport vezetője is leadhatja a pályázatot a csoport tagjai helyett és nevében eljárva.
A pályázatot az Építész HK honlapján közzétett online felületen kell leadni, a leadandó dokumentumok listáját a pályázati hirdetmény tartalmazza.

A pályázatokat ezután az Építész HK bírálja el a pályázat mellékletében megtalálható pontozási elvek alapján.

 pályázatok bírálásakor a szervezői tevékenység értékelése a hirdetményben szereplő szempontok alapján történik.

Ezt követően az egyes kategóriákra jutó közösségi keretpont meghatározására kerül sor, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra.

Az egyes kategóriűkra jutó keretpont megállapítása utána, az egyes csoportokra jutó közösségi pontok kerülnek meghatározásra, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra: az alkategóriára jutó közösségi keretpontnak és a csoportok végpontszámai összegének hányadosából adódik az 1 végpontra jutó közösségi pont.

A csoportra járó közösségi pont század része a csoportsúlyszám. A csoportsúlyszám és a csoport vezetője által megítélt pont szorzata adja az egyéni közösségi pontot.
Az egyéni pályázatokat az Építész HK értékeli a következő szempontok alapján: szolgáltató, programszervező tevékenység, az Építész HK-val való kapcsolattartás és kommunikáció megfelelősége, szakmai tevékenység, külső kommunikáció.

Az egyéni közösségi pontokra járó ösztöndíj összegét az Építész HK határozza meg az előre meghatározott keretek figyelembe vételével

 

 

2017/18 tavaszi félév
Hirdetmény - 2017/18 tavaszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
  Előzetes eredmény - 2017/18 tavaszi félév
 
Félév végi kifizetésre való átállás
2017/18 őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
  Eredmény - 2017/18 őszi félév

 

2017/18 őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
  Eredmény - 2017/18 őszi félév

 

2016/17 tavaszi félév
Hirdetmény - 2016/17 tavaszi félév
  Eredmény - 2016/17 tavaszi félév

 

2016/17 őszi félév
Hirdetmény - 2016/17 - ősz
Melléklet - 2016/17 - ősz
  Eredmény - 2016/17 - ősz

 

Hangadó ösztöndíj

 

A Hangadó ösztöndíj pályázat Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján, a Karon való véleménynyilvánítás ösztönzése és elismerése érdekében került kiírásra.

A pályázaton részt vehet a Kar valamely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázati időszak során egyes meghatározott alkalmakon és tevékenységek által élt a véleménynyilvánítás jogával.

A pályázaton való részvételi szándékot a Tisztújító Szavazáson lehet jelezni. A pályázaton részt vesz minden olyan hallgató, aki a papír alapú Szavazás esetében a szavazólapot átveszi és leadja, az online Szavazás esetében a szavazólapot leadja.

Az igazolt teljesítményekre az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont.

2016/17 őszi féléves OHV kitöltése

1 pont

2016/17 tavaszi féléves OHV kitöltése

1 pont

Hallgatói Fórumon való részvétel

2 pont/alkalom

Hallgatói Tisztújító Fórumon való részvétel

2 pont

Tisztújító Szavazáson való részvétel

2 pont

Az Építész HK által meghatározott, kitölteni kért kérdőív(ek) kitöltése és az Építész Hallgatói Képviseletnek való megküldése

1 pont/kérdőív

Az ösztöndíj elnyeréséhez a fentiek közül legalább kettő tevékenység teljesítése szükséges.

Eredmények


2017/18 őszi félév
HirdetményEredmény

2016/17 őszi félév
Hirdetmény
Előzetes eredmény

 

Hallgatói Gazdasági Bizottság ösztöndíj

A Hallgatói Gazdasági Bizottság ösztöndíj pályázat keretein belül kerül sor az Építész HK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat (Építész HÖK SZMSZ) 4. számú mellékletében rögzített Hallgatói Gazdasági Bizottság tagjainak jutalmazására.

A pályázatot egyénileg van lehetőség beadni.

A pályázók számára a pontozással kapcsolatos irányelvek a következők:

 • a megkötött szerződésekben feltüntetett összegek 0,1 %-ának megfelelő pontszám, mint keretpontszám kerül kiosztásra a tagok között;
 • a keretpontszám 70 %-a a tagok között a megkötött szerződések értékével arányosan kerül kiosztásra (alappont);
 • a keretpontszám 30 %-a a gyűléseken való részvétel, a feladatok ellátása és egyéb szempontok szerint kerülhet kiosztásra (kiegészítő pont);
 • az alappont és a kiegészítő pont összege alkotja a közösségi pontot
 • a pontozásra a Hallgatói Gazdasági Bizottság vezetője, a mindenkori Gazdasági referens tesz javaslatot;
 • 1 közösségi pont értékét az Építész HK állapítja meg az előre meghatározott keretek alapján.

 

2017/18 - tavaszi félév
Hirdetmény - 2017/18 tavaszi félév
Adatvédelmi tájékoztató

  

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
  Eredmény - 2017/18 őszi félév
  

Senior Kör ösztöndíj

A Senior Kör ösztöndíj pályázat keretein belül a Senior Kör tevékenysége, a közélet utánpótlásának kinevelése érdekében végzett munka kerül jutalmazásra.

A pályázatot a Senior Kör vezetője csoportosan adja be.

A pályázat során a következő dokumentumok beadása kötelező:

 • féléves beszámoló
 • tagértékelés
 • tagok pontozása
 • meghatalmazás

Senior Kör vezető az alábbi szempontok figyelembevételével értékeli a tagokat:

 • gyűléseken való részvétel;
 • elsőévesek számára tartott előkészítőkön való közreműködés;
 • nyári előkészületekben való segédkezés;
 • tankörtalálkozókon való részvétel.

A pályázatot az Építész HK bírálja el az előre meghatározott keretösszeg figyelembe vételével. 

 

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
  Eredmény - 2017/18 őszi félév

Gólyatanács ösztöndíj

A Gólyatanács ösztöndíj pályázat keretein belül kerül sor az Építész HK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat (Építész HÖK SZMSZ) 4. számú mellékletében rögzített Gólyatanács tagjainak jutalmazására.

 

2017/18 - tavaszi félév
Hirdetmény - 2017/18 tavaszi félév
Adatvédelmi tájékoztató