Közösségi alapú ösztöndíjak

A Közösségi ösztöndíj az Építész HK által kiírt ösztöndíj pályázat azon hallgatók számára, akik a pályázati időszakban kiemelkedő közéleti tevékenységet végeztek.

A pályázat lehetőséget biztosít mind csoportban, mind egyénileg végzett kari közösségi tevékenység jutalmazására. Pályázni az alábbi három kategóriában lehet:

 • egyéni pályázat
 • hallgatói öntevékeny csoport pályázata
 • hallgatói csoport pályázata.

Az utóbbi két kategória esetében az adott csoport vezetője is leadhatja a pályázatot a csoport tagjai helyett és nevében eljárva.

A pályázat egyéni pályázók esetében egy-, csoportos pályázatok esetében kétfordulós. A pályázatot mindkét esetben az Építész HK honlapján közzétett online felületen kell leadni, az egyes fordulókban leadandó dokumentumok listáját a pályázati hirdetmény tartalmazza.
A pályázatokat ezután az Építész HK bírálja el a pályázat mellékletében megtalálható pontozási elvek alapján.

Az első fordulóban a csoportos pályázatok bírálásakor elsőként a közéleti tevékenység értékelése történik a következő szempontok alapján:

 • 20%-ban beszámított: a csoportlétszám, a csoportvezető kötelező feladatainak teljesítése, az Építész HK-val való kapcsolattartás megfelelősége és a közéleti tevékenység során vállalt felelősség mértéke, a körre bízott eszközök karbantartása (eszközleltár)
 • 80%-ban beszámított: szolgáltató, programszervező és szakmai tevékenység, projektfeladatok, külső kommunikáció
 • az előző kategóriákba be nem sorolható tevékenységek.

Ezt követően az egyes csoportok keretpontjainak meghatározására kerül sor, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra.

A második fordulóban a csoportok vezetői javaslatot tesznek a csoport számára meghatározott keretpont tagok (azaz pályázók) közötti szétosztására, és azt a megadott határidőig leadják az online pályázati oldalon. A leadott dokumentumoknak tartalmazniuk kell a keretpont felosztását, valamint a szétosztáshoz használt saját szempontrendszert, a szétosztás elvét is.

A csoportvezetők által beküldött javaslatokat az Építész HK elbírálja, és döntést hoz a pályázók által elnyerhető ösztöndíj mértékéről, melynek összege a kiosztott keretpontokkal arányosan kerül meghatározásra.

Az egyéni pályázatok bírálására a pályázat második fordulójában kerül sor.
A leadott pályázatokat az Építész HK értékeli a következő szempontok alapján: szolgáltató, programszervező tevékenység, az Építész HK-val való kapcsolattartás és kommunikáció megfelelősége, szakmai tevékenység, külső kommunikáció.

Eredmények

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
  Eredmény- 2017/18 őszi félév

2016/17 - tavaszi félév
Hirdetmény - 2016/17 tavaszi félév
  Eredmény- 2016/17 tavaszi félév

2016/17 - őszi félév
Hirdetmény - 2016/17 - ősz
Melléklet - 2016/17 - ősz
  Eredmény- 2016/17 - ősz

 

A Rendezvényszervezői ösztöndíj az Építész HK által kiírt ösztöndíj pályázat azon hallgatók számára, akik a pályázati időszakban az alábbi kari közéleti rendezvények közül legalább egy rendezvény szervezésében részt vettek:

 • Építész Kari Napok
 • Építész Piknik
 • Építész Kari Majális
 • Építész Sportnap
 • Ballagás.

A pályázat lehetőséget biztosít mind egyénileg, mind csoportban végzett rendezvényszervezői tevékenység jutalmazására.
Az utóbbi kategória esetében az adott csoport vezetője is leadhatja a pályázatot a csoport tagjai helyett és nevében eljárva.
A pályázat egyéni pályázók esetében egy-, csoportos pályázatok esetében kétfordulós. A pályázatot mindkét esetben az Építész HK honlapján közzétett online felületen kell leadni, az egyes fordulókban leadandó dokumentumok listáját a pályázati hirdetmény tartalmazza.

A pályázatokat ezután az Építész HK bírálja el a pályázat mellékletében megtalálható pontozási elvek alapján.

Az első fordulóban a csoportos pályázatok bírálásakor a szervezői tevékenység értékelése, és a csoportra jutó pontszám megállapítása a mellékletben szereplő szempontok figyelembe vételével történik.

Ezt követően az egyes csoportok keretpontjainak meghatározására kerül sor, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra.

A második fordulóban a csoportok vezetői javaslatot tesznek a csoport számára meghatározott keretpont tagok (azaz pályázók) közötti szétosztására, és azt a megadott határidőig leadják az online pályázati oldalon. A leadott dokumentumoknak tartalmazniuk kell a keretpont felosztását, valamint a szétosztáshoz használt saját szempontrendszert, a szétosztás elvét is.

A csoportvezetők által beküldött javaslatokat az Építész HK elbírálja, és döntést hoz a pályázók által elnyerhető ösztöndíj mértékéről, melynek összege a kiosztott keretpontokkal arányosan kerül meghatározásra.

Az egyéni pályázatok bírálására  a pályázat második fordulójában kerül sor.
A leadott pályázatokat az Építész HK értékeli a pályázat mellékletében szereplő szempontok alapján.

Eredmények

2017/18 őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
  Eredmény - 2017/18 őszi félév

2016/17 tavaszi félév
Hirdetmény - 2016/17 tavaszi félév
  Eredmény - 2016/17 tavaszi félév

2016/17 őszi félév
Hirdetmény - 2016/17 - ősz
Melléklet - 2016/17 - ősz
  Eredmény - 2016/17 - ősz

 

2016/17 őszi félév
Hirdetmény
Előzetes eredmény