Közösségi alapú ösztöndíjak

Közösségi ösztöndíj 

 

A Kari Közösségi ösztöndíj az Építész HK által kiírt ösztöndíj pályázat azon hallgatók számára, akik a pályázati időszakban kiemelkedő közéleti tevékenységet végeztek.

A pályázat lehetőséget biztosít mind csoportban, mind egyénileg végzett kari közösségi tevékenység jutalmazására. Pályázni az alábbi két kategóriában lehet:

 • egyéni pályázat
 • csoportos:
  • hallgatói csoport
  • egyéb csoport

Az utóbbi két kategória esetében a csoport vezetőjét vagy egyéb körtagot meghatalmazhatják a tagot, aki nekükben eljárva nyújtja be a pályázatot

A pályázatot az Építész HK honlapján közzétett online felületen kell leadni, a leadandó dokumentumok listáját a pályázati hirdetmény tartalmazza.
A pályázatokat ezután az Építész HK bírálja el a pályázat mellékletében megtalálható pontozási elvek alapján.

csoportos pályázatok bírálásakor elsőként a közéleti tevékenység értékelése történik a következő szempontok alapján:

 • 0,25 szorzóval beszámított: a csoportlétszám, a csoportvezető kötelező feladatainak teljesítése, az Építész HK-val való kapcsolattartás megfelelősége és a közéleti tevékenység során vállalt felelősség mértéke, a körre bízott eszközök karbantartása (eszközleltár)
 • 0,75 szorzóval beszámított: szolgáltató, programszervező és szakmai tevékenység, projektfeladatok, külső kommunikáció

Ezt követően az egyes kategóriákra jutó közösségi keretpont meghatározására kerül sor, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra.

Az egyes kategóriűkra jutó keretpont megállapítása utána, az egyes csoportokra jutó közösségi pontok kerülnek meghatározásra, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra: az alkategóriára jutó közösségi keretpontnak és a csoportok végpontszámai összegének hányadosából adódik az 1 végpontra jutó közösségi pont.

A csoportra járó közösségi pont század része a csoportsúlyszám. A csoportsúlyszám és a csoport vezetője által megítélt pont szorzata adja az egyéni közösségi pontot.
Az egyéni pályázatokat az Építész HK értékeli a következő szempontok alapján: szolgáltató, programszervező tevékenység, az Építész HK-val való kapcsolattartás és kommunikáció megfelelősége, szakmai tevékenység, külső kommunikáció.

Az egyéni közösségi pontokra járó ösztöndíj összegét az Építész HK határozza meg az előre meghatározott keretek figyelembe vételével
 

 

 

Eredmények

Félév végi kifizetésre való átállás
2017/18 - őszi félév

Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
Eredmény - 2017/18 őszi félév

 

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
  Eredmény- 2017/18 őszi félév

 

2016/17 - tavaszi félév
Hirdetmény - 2016/17 tavaszi félév
  Eredmény- 2016/17 tavaszi félév

 

2016/17 - őszi félév
Hirdetmény - 2016/17 - ősz
Melléklet - 2016/17 - ősz
  Eredmény- 2016/17 - ősz

 

 

Rendezvényszervezői ösztöndíj

 

A Rendezvényszervezői ösztöndíj az Építész HK által kiírt ösztöndíj pályázat azon hallgatók számára, akik a pályázati időszakban a kari rendezvények közül legalább egy rendezvény szervezésében részt vettek.

A pályázat lehetőséget biztosít mind egyénileg, mind csoportban végzett rendezvényszervezői tevékenység jutalmazására.

Az utóbbi kategória esetében az adott csoport vezetője is leadhatja a pályázatot a csoport tagjai helyett és nevében eljárva.
A pályázatot az Építész HK honlapján közzétett online felületen kell leadni, a leadandó dokumentumok listáját a pályázati hirdetmény tartalmazza.

A pályázatokat ezután az Építész HK bírálja el a pályázat mellékletében megtalálható pontozási elvek alapján.

 pályázatok bírálásakor a szervezői tevékenység értékelése a hirdetményben szereplő szempontok alapján történik.

Ezt követően az egyes kategóriákra jutó közösségi keretpont meghatározására kerül sor, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra.

Az egyes kategóriűkra jutó keretpont megállapítása utána, az egyes csoportokra jutó közösségi pontok kerülnek meghatározásra, melyek a végpontszámokkal arányosan kerülnek kiosztásra: az alkategóriára jutó közösségi keretpontnak és a csoportok végpontszámai összegének hányadosából adódik az 1 végpontra jutó közösségi pont.

A csoportra járó közösségi pont század része a csoportsúlyszám. A csoportsúlyszám és a csoport vezetője által megítélt pont szorzata adja az egyéni közösségi pontot.
Az egyéni pályázatokat az Építész HK értékeli a következő szempontok alapján: szolgáltató, programszervező tevékenység, az Építész HK-val való kapcsolattartás és kommunikáció megfelelősége, szakmai tevékenység, külső kommunikáció.

Az egyéni közösségi pontokra járó ösztöndíj összegét az Építész HK határozza meg az előre meghatározott keretek figyelembe vételével

 

 

 

Félév végi kifizetésre való átállás
2017/18 őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
  Eredmény - 2017/18 őszi félév

 

2017/18 őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
  Eredmény - 2017/18 őszi félév

 

2016/17 tavaszi félév
Hirdetmény - 2016/17 tavaszi félév
  Eredmény - 2016/17 tavaszi félév

 

2016/17 őszi félév
Hirdetmény - 2016/17 - ősz
Melléklet - 2016/17 - ősz
  Eredmény - 2016/17 - ősz

 

Hangadó ösztöndíj

 

A Hangadó ösztöndíj pályázat Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján, a Karon való véleménynyilvánítás ösztönzése és elismerése érdekében került kiírásra.

A pályázaton részt vehet a Kar valamely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázati időszak során egyes meghatározott alkalmakon és tevékenységek által élt a véleménynyilvánítás jogával.

A pályázaton való részvételi szándékot a Tisztújító Szavazáson lehet jelezni. A pályázaton részt vesz minden olyan hallgató, aki a papír alapú Szavazás esetében a szavazólapot átveszi és leadja, az online Szavazás esetében a szavazólapot leadja.

Az igazolt teljesítményekre az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont.

2016/17 őszi féléves OHV kitöltése

1 pont

2016/17 tavaszi féléves OHV kitöltése

1 pont

Hallgatói Fórumon való részvétel

2 pont/alkalom

Hallgatói Tisztújító Fórumon való részvétel

2 pont

Tisztújító Szavazáson való részvétel

2 pont

Az Építész HK által meghatározott, kitölteni kért kérdőív(ek) kitöltése és az Építész Hallgatói Képviseletnek való megküldése

1 pont/kérdőív

Az ösztöndíj elnyeréséhez a fentiek közül legalább kettő tevékenység teljesítése szükséges.

Eredmények


2017/18 őszi félév
HirdetményEredmény

2016/17 őszi félév
Hirdetmény
Előzetes eredmény

 

Hallgatói Gazdasági Bizottság ösztöndíj

A Hallgatói Gazdasági Bizottság ösztöndíj pályázat keretein belül kerül sor az Építész HK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat (Építész HÖK SZMSZ) 4. számú mellékletében rögzített Hallgatói Gazdasági Bizottság tagjainak jutalmazására.

A pályázatot egyénileg van lehetőség beadni.

A pályázók számára a pontozással kapcsolatos irányelvek a következők:

 • a megkötött szerződésekben feltüntetett összegek 0,1 %-ának megfelelő pontszám, mint keretpontszám kerül kiosztásra a tagok között;
 • a keretpontszám 70 %-a a tagok között a megkötött szerződések értékével arányosan kerül kiosztásra (alappont);
 • a keretpontszám 30 %-a a gyűléseken való részvétel, a feladatok ellátása és egyéb szempontok szerint kerülhet kiosztásra (kiegészítő pont);
 • az alappont és a kiegészítő pont összege alkotja a közösségi pontot
 • a pontozásra a Hallgatói Gazdasági Bizottság vezetője, a mindenkori Gazdasági referens tesz javaslatot;
 • 1 közösségi pont értékét az Építész HK állapítja meg az előre meghatározott keretek alapján.

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
  Eredmény - 2017/18 őszi félév
  

Senior Kör ösztöndíj

A Senior Kör ösztöndíj pályázat keretein belül a Senior Kör tevékenysége, a közélet utánpótlásának kinevelése érdekében végzett munka kerül jutalmazásra.

A pályázatot a Senior Kör vezetője csoportosan adja be.

A pályázat során a következő dokumentumok beadása kötelező:

 • féléves beszámoló
 • tagértékelés
 • tagok pontozása
 • meghatalmazás

Senior Kör vezető az alábbi szempontok figyelembevételével értékeli a tagokat:

 • gyűléseken való részvétel;
 • elsőévesek számára tartott előkészítőkön való közreműködés;
 • nyári előkészületekben való segédkezés;
 • tankörtalálkozókon való részvétel.

A pályázatot az Építész HK bírálja el az előre meghatározott keretösszeg figyelembe vételével. 

 

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény - 2017/18 őszi félév
Adatvédelmi tájékoztató
  Eredmény - 2017/18 őszi félév