Szakmai ösztöndíjak

A Kari BME ösztöndíj az Építész HK által kiírt ösztöndíj pályázat azon hallgatók számára, akik a mintatantervben meghatározott követelményeken felül jelentős egyéb szakmai és/vagy tudományos munkát végeznek az adott félévben. A pályázásra azon hallgatók jogosultak, akik többek közt a kiírást megelőző félévben minimum 20 kreditet teljesítettek és tanulmányi átlaguk legalább 3,00 volt; ezen felül kiemelkedő tanulmányi, szakmai vagy tudományos tevékenységet folytatottak. A jogosult hallgatókra vonatkozó részletes leírást mindig az aktuális pályázati hirdetmény tartalmazza.

A pályázatot az Építész HK honlapján kell leadni először online formátumban, ezt követően személyesen is be kell mutatni a szükséges papírokat. A leadandó dokumentumok listáját mindig a pályázati hirdetményhez tartozó melléklet tartalmazza. A pályázatokat a mellékletben megtalálható pontozási elvek alapján az Építész HK bírálja el.

A pályázatra kapható pontok a tanulmányi eredményből, a szakmai/tudományos tevékenységből és az idegennyelv-ismeretből tevődnek össze. Tanulmányi eredmény alapján akkor jár pont, ha az elmúlt két félév ösztöndíjátlagának mértani középértéke meghaladja a 4,0-t. A szakmai/tudományos tevékenység értékelése során az alábbi főbb kategóriák kerültek megállapítása: nemzetközi/idegennyelvű, országos vagy kari tervpályázat/ötletpályázat, országos vagy kari TDK, szakmai/tudományos egyesületben végzett munka, publikáció, előadás tartása, nemzetközi, országos vagy egyetemi szakmai verseny, illetve egyéb szakmai/tudományos teljesítmény. Az előbbi kategóriában első sorban az elért helyezéstől és az adott pályamunkában résztvevők számától függ a megítélt pontszám. A részletes pontszámok és kategóriánkénti bontás a pályázati mellékletben olvasható. Végül az idegennyelv-ismeret a pályázat kiírását megelőző félévben szerzett nyelvvizsga kategóriájától függ. 

Eredmények

2019/20 őszi félév
Hirdetmény
Adatvédelmi tájékoztató
Eredmény - 2019/20 ősz

2018/19 tavaszi félév
Hirdetmény-2018/19 tavasz
Adatvédelmi tájékoztató

Eredmény - 2018/19 tavasz

2018/19 őszi félév
Hirdetmény - 2018/19 ősz
Adatvédelmi tájékoztató
Pályázati adatlap - 2018/19 ősz
​Eredmény - 2018/19 ősz


2017/18 tavaszi félév
Hirdetmény - 2017/18  tavasz
Adatvédelmi tájékoztató
Pályázati adatlap - 2017/18 tavasz
​Eredmény - 2017/18 tavasz


2017/18 őszi félév
Hirdetmény - 2017/18  ősz
Adatvédelmi tájékoztató
Pályázati adatlap - 2017/18 ősz
Eredmény - 2017/18 ősz


2016/17 tavaszi félév
Hirdetmény - 2016/17 tavasz
Eredmény - 2016/17 tavasz


2016/17 - őszi félév
Hirdetmény - 2016/17 - ősz
Melléklet - 2016/17 - ősz
Eredmény - 2016/17 - ősz