Szociális alapú ösztöndíjak

1. Az ösztöndíj pályázatról

A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot a BME Egyetemi Hallgatói Képviselete hirdeti meg minden félév elején a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatására. A nyertes hallgatók számára a megítélt összeget havonta, öt hónapon át folyósítják. A jogosult hallgatókra vonatkozó szabályozást minden esetben a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázó hallgató a jövedelmei, tehát anyagi helyzete alapján kapja meg pontszámát.

2. A pályázás menete

A pályázatot a még az adott félévet megelőző félévben kerül kiírásra, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jövedelmeket igazoló szükséges dokumentumok beszerzéséhez. Ezt minden hallgatónak érdemes időben megkezdeni, ugyanis egyes papírokat csak több napos adminisztrációs idő után lehet megigényelni.

A szükséges dokumentumok birtokában a pályázatot először az Egységes Szociális Rendszer honlapjára kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével és az igazolások feltöltésével. Ezt követően az Építész Karon a Hallgatói Szociális Bizottság tagjai (a bírálók) az úgynevezett előbírálat során átnézik a dokumentumokat és jelzik, ha hiányt vagy nem helyes igazolás feltöltését észlelték. A bírálók pályázati időszakban folyamatosan ellenőrzik a pályázatokat, hogy azok minden esetben hiánytalanok legyenek.

Az előbírálatot követően hiánytalannak ítélt pályázatokat személyesen is be kell mutatni, ahol a feltöltött dokumentumok eredeti vagy fénymásolt példányát be kell mutatni. A személyes bemutatás során kerül véglegesítésre a pályázat, melyet napokon belül az eredmény közzététele az Egységes Szociális Rendszerben követ.

3. Pontozási elvek

Azt, hogy az egyes dokumentumokból eredeti vagy fénymásolt példány szükséges, illetve hogy hány darab, a Térítési és Juttatási szabályzat harmadik melléklete tartalmazza, mely minden esetben megtalálható az aktuális pályázati kiírás mellett az Építész HK honlapján. A pályázat során az egyik legfontosabb teendő a melléklet alapos, gondos áttanulmányozása, mely mind a pályázó hallgatók, mind a bírálók érdeke.

A Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú melléklete először is meghatározza, mely jövedelmek számítanak bele a pályázat során kapható pontszámba. Ezt követően olvasható, hogy az egyes alkategóriákra (nettő havi átlagjövedelem, a tartózkodási cím/lakcím Egyetemtől való távolsága, pályázó saját helyzete, pályázóval együtt élők helyzete, stb.) milyen pontszámok és hogyan adhatók. Végül a melléklet tartalmazza az igazoláslistát, amely részletesen leírja, hogy az egyes kereseti körülményeket, tanulmányi körülményeket, egészségügyi körülményeket és egyéb eseteket hogyan (milyen keltezésű, eredeti vagy fénymásolt, lepecsételt és aláírt, stb.) dokumentummal kell igazolni.  

4. Gyakran ismételt kérdéses és GY.I.K.
Kisokos letöltése

1. Az ösztöndíj pályázatról

A Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatot a BME Egyetemi Hallgatói Képviselete hirdeti meg minden félév elején. A pályázaton olyan hallgatók vehetnek részt, akik szociális helyzetük hirtelen romlását előidéző eseményt követő fél éven belül benyújtják pályázatukat. Ez azt jelenti, hogy 6 hónapon belül a tanítási időn kívül eső történések alapján is be lehet nyújthat a pályázatot. A nyertes hallgatók számára a megítélt összeget az eredményt követő kifizetési alkalommal, egy összegben folyósítják. A pályázó hallgató a rendkívüli eseményt követően a szociális helyzet romlásának mértékben, tehát anyagi körülményeinek változása alapján kapja meg pontszámát.

2. A pályázás menete

A pályázat minden félév elején kerül kiírásra. Ha egy hallgató pályázni kíván, minden esetben ügyelnie kell arra, hogy a szociális helyzet romlását előidéző eseményt követő 6 hónapon belül tegye meg azt.

A pályázás azon dokumentumok leadása szükséges, amelyek a szociális helyzet hirtelen romlását, vagyis a kereseti körülmények változását támasztják alá. E dokumentumok kivétel nélkül hivatottak igazolni. A pályázás előtt érdemes és szükséges egyeztetni a kar, illetve az EHK szociális referensével, ugyanis ők kérhetik további szükséges dokumentumok leadását.

A pályázatot az EHK irodájában kell leadni, melyet követően az EHK szociális referense javaslatot tesz az eredményre, melyet később a Szenátusi Szociális Bizottság elfogad vagy kisebb módosítási javaslattal él. A bírálás mindig úgy történik, hogy a pályázást követő következő kifizetési alkalommal már megkaphassa a pályázó a megítélt összeget.

A leadott dokumentumok mellé egy pályázási adatlapot kell mellékelni, amelyet az EHK a honlapján tesz közzé.

3. Pontozási elvek

A legfőbb szabályozó a Térítési és Juttatási szabályzat 3. számú melléklete. Azt, hogy az egyes dokumentumokból eredeti vagy fénymásolt példány szükséges, illetve hogy hány darab, a Térítési és Juttatási szabályzat második melléklete tartalmazza, mely alapvetően a Rendszeres szociális ösztöndíj szabályozására szolgál, de e pályázat esetében is támpontot nyújthat. 

1. Az ösztöndíj pályázatról

Az Alaptámogatás olyan szociális ösztöndíj, amely kifejezetten az adott képzési szinten elsőéves hallgatók segítésére jött létre. Az alaptámogatás egyszeri juttatás, összege állandó, osztatlan képzésben tanuló hallgatók esetén 59.500 forint. Az Alaptámogatásban csak bizonyos feltételek teljesülése mellett részesülhet egy hallgató: ösztöndíjban I. vagy II. rászorultsági kategóriába tartozó hallgató részesülhet, aki rendszeres szociális ösztöndíjban is részesülhet. További feltétel az ösztöndíjjal kapcsolatban, hogy első alkalommal jelentkezz be aktív félévre az adott képzési szinteden. (Tehát egyetemi tanulmányaid első félévét kezd meg. Ha korábban jártál már más egyetemre, akkor abban az esetben nem vagy jogosult az ösztöndíjra pályázni.)

2. A pályázás menete

Az Alaptámogatást a Rendszeres szociális ösztöndíjjal együtt írja ki az Egyetemi Hallgatói Képviselet. Mivel feltétel, hogy csak az részesülhet ösztöndíjban, aki Rendszeres szociális ösztöndíjra is jogosult, ezért az Egységes Szociális Rendszerben először is le kell adni szociális ösztöndíj pályázatot. A rendszerben egy pályázat leadásakor megjelölhetők, hogy a pályázó további támogatásokat is igényel-e, így értelem szerűen a pályázat leadásakor az Alaptámogatás opciót is be kell jelölni.

3. Pontozási elvek

Az alaptámogatás nem kötött külön pontozási elvhez, azaz minden hallgató megkapja, akire teljesülnek a pályázati feltételek. Összefoglalva a feltételek: rászorultsági kategóriába tartozónak kell lenni, el kell érni az adott félévi Rendszeres szociális ösztöndíj ponthatárát és az adott képzési szinten intézményektől függetlenül az első aktív félévre kell bejelentkezni.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása. A pályázás feltételeit és a kapcsolódó fontos időpontokat minden illetékes települési önkormányzat és az Egyetem is közreadja. Lakóhelytől függően postai úton vagy az EPER-Bursa internetes pályázási rendszerben kell a pályázatot leadni, melyet a bírálás követ.

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el, a pályázó a döntés eredménye ellen fellebbezéssel nem élhet. Lakóhelytől függően az önkormányzatok különböző további feltételeket szabhatnak ment (pl.: van, ahol a leadott pályázatok A települési önkormányzat az eredményről és annak indoklásáról az EPER-Bursa rendszeren keresztül vagy postai úton értesíti a pályázókat. Az elnyert öthavi támogatás fele-fele arányban intézményi és önkormányzati ösztöndíjrészből tevődik össze. A havi összegek folyósítása az intézmény feladata.