Tanulmányi alapú ösztöndíjak

A tanulmányi ösztöndíjra bármely nappali tagozatos, teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, valamint aktív féléven lévő, de külföldi részképzésben részt vevő hallgató jogosult. Az ösztöndíj elbírálása a félév elején történik az előző féléves tanulmányi teljesítmény alapján. Az elbírálás automatikus, így pályázni erre az ösztöndíjra nem kell.

Tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb a jogosult hallgatók 50%-a részesülhet.

A Hallgatói Képviselet 2011 óta a TJSZ-ben meghatározott lehetséges osztási elvek közül Teljesítményindexet alkalmaz az ösztöndíj odaítélésekor. A teljesítményindex alkalmazása esetén a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba kell sorolni. A Karon egy ilyen csoport van, melynek tagja a Kar valamennyi hallgatója, kivéve az első évfolyamos mesterképzésen részt vevő hallgatók, akik a Hallgatói Képviselet döntése alapján nem részesülnek tanulmányi ösztöndíjban.

Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató első megkezdett félévében tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

A teljesítményindexről

A teljesítményindex az előző félévben felvett és teljesített tárgyak részindexeinek összegéből adódik. Egy tárgy részindexe az alábbi képlettel számítható ki: Részindex=súlyszám/jegyek összege, ahol a súlyszám a tárgyat felvett hallgatók számának szorzata a tárgy kreditértékével, a jegyek összege pedig a tárgyat teljesített hallgatók által elért érdemjegyek összegét jelenti. A tárgyakhoz számított súlyszámokat a HK a KTB egyetértésével módosíthatók az alábbi indokokkal:

  • Vizsgakurzus esetén a tárgy előző féléves adatai alapján
  • Az átlagtól való túl nagy eltérés miatt
  • Hagyományos képzés tárgyainál az új képzés ekvivalens tárgya alapján

Egy tárgy részindexe nem válik a teljesítményindex részévé, ha az egy már korábban elvégzett, és az előző félévben beakkreditáltatott, esetleg javító célzattal újból teljesített tárgyhoz kapcsolódik.

Ugyanazon tanulmányi teljesítményért csak egyszer, akkor is csak egy karon kapható tanulmányi ösztöndíj.

Amennyiben az előző félévben valaki passzív féléven volt, az automatikusan nem vesz részt a tanulmányi ösztöndíjpályázaton. Ilyenkor a Neptunban a … kérvényt szükséges leadni, melynek alapján az utolsó aktív félévet vesszük figyelembe az ösztöndíj odaítélésekor.

Eredmények

2019/20 - őszi félév
  Dékáni határozat az osztási elvekről

2018/19 - tavaszi félév
   Hirdetmény és eredmény - 2018/19 - tavaszi félév
   Tárgyadatok - 2018/19 - tavaszi félév
   KTB döntés a súlyszámmódosításról
   Dékáni határozat az osztási elvekről

 

2018/19 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2018/19 - őszi félév
   Tárgyadatok - 2018/19 - őszi félév
   KTB döntés a súlyszámmódosításról
   Dékáni határozat az osztási elvekről

2017/18 - tavaszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2017/18 - tavaszi félév
   Tárgyadatok - 2017/18 - tavaszi félév
   KTB döntés a súlyszámmódosításról
   Dékáni határozat az osztási elvekről

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2017/18 - őszi félév
   Tárgyadatok - 2017/18 - őszi félév

2016/17 - tavaszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2016/17 - tavaszi félév
   Tárgyadatok - 2016/17 - tavaszi félév
   Módosított súlyszámok - 2016/17 - tavaszi félév

2016/17 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2016/17 - őszi félév
   Tárgyadatok - 2016/17 - őszi félév
   Módosított súlyszámok - 2016/17 - őszi félév
   Kiegészítés 2016/17 - őszi félév

2015/16 - tavaszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2015/16 - tavaszi félév
   Tárgyadatok - 2015/16 - tavaszi félév
   Módosított súlyszámok - 2015/16 - tavaszi félév