Tanulmányi alapú ösztöndíjak

A tanulmányi ösztöndíjra bármely nappali tagozatos, teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, valamint aktív féléven lévő, de külföldi részképzésben részt vevő hallgató jogosult. Az ösztöndíj elbírálása a félév elején történik az előző féléves tanulmányi teljesítmény alapján. Az elbírálás automatikus, így pályázni erre az ösztöndíjra nem kell.

Tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb a jogosult hallgatók 50%-a részesülhet.

A Tanulmányi ösztöndíj odaítélése kreditindex alapján történik. Kreditindex= (Össz(teljesített kredit*érdemjegy))/30

A Kar hallgatóit homogén hallgatói csoportokba kell sorolni, amely a következőképpen történik karunkon:
1. HHCS: BSC, és osztatlan képzésen lévő, legalább második félévüket megkezdő, de specializáción nem lévő hallgatók
2. HHCS: Osztatlan képzésen lévő, tervezői specializáción lévő hallgatók
3. HHCS: Osztatlan képzésen lévő, szerkezeti specializáción lévő hallgatók
4. HHCS: MSc képzésen első félévüket megkezdő hallgatók
5. HHCS: MSc képzésen lévő, legalább a második félévüket megkezdő hallgatók

A 4. HHCS-ba tartozó első féléves mesterképzéses hallgatók a felvételi vizsgán elért pontjaik alapján részesülhetnek Tanulmányi ösztöndíjban.

Felsőoktatási intézménybe első alkalommal, BSc és osztatlan képzésre beiratkozó hallgató első megkezdett félévében tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

Ugyanazon tanulmányi teljesítményért csak egyszer, akkor is csak egy karon kapható tanulmányi ösztöndíj.

Amennyiben az előző félévben valaki passzív féléven volt, az automatikusan nem vesz részt a tanulmányi ösztöndíjpályázaton. Ilyenkor a Neptunban a … kérvényt szükséges leadni, melynek alapján az utolsó aktív félévet vesszük figyelembe az ösztöndíj odaítélésekor.

Eredmények

2020/21 - őszi félév
Határozat az osztási elvekről

2019/20 - tavaszi félév
Határozat az osztási elvekről
Hirdetmény és eredmény - 2019/20 - tavaszi félév

2019/20 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2019/20 - őszi félév
Tárgyadatok - 2019/20 - őszi félév
KTB döntés a súlyszámmódosításról
Dékáni határozat az osztási elvekről

Teljesítményindex számításhoz táblázat

2018/19 - tavaszi félév
 Hirdetmény és eredmény - 2018/19 - tavaszi félév
 Tárgyadatok - 2018/19 - tavaszi félév
 KTB döntés a súlyszámmódosításról
 Dékáni határozat az osztási elvekről

 

2018/19 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2018/19 - őszi félév
   Tárgyadatok - 2018/19 - őszi félév
   KTB döntés a súlyszámmódosításról
   Dékáni határozat az osztási elvekről

2017/18 - tavaszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2017/18 - tavaszi félév
   Tárgyadatok - 2017/18 - tavaszi félév
   KTB döntés a súlyszámmódosításról
   Dékáni határozat az osztási elvekről

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2017/18 - őszi félév
   Tárgyadatok - 2017/18 - őszi félév

2016/17 - tavaszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2016/17 - tavaszi félév
   Tárgyadatok - 2016/17 - tavaszi félév
   Módosított súlyszámok - 2016/17 - tavaszi félév

2016/17 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2016/17 - őszi félév
   Tárgyadatok - 2016/17 - őszi félév
   Módosított súlyszámok - 2016/17 - őszi félév
   Kiegészítés 2016/17 - őszi félév

2015/16 - tavaszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2015/16 - tavaszi félév
   Tárgyadatok - 2015/16 - tavaszi félév
   Módosított súlyszámok - 2015/16 - tavaszi félév