Mintatantervek

Az alábbiakban találjátok a Karunkon folyó képzések mintatanterveit:

A különböző képzésekhez tartozó előtanulmányi rendek (a tantárgyak részletes adataival):

Kötelezően választható tantárgyak listája:

A tervezési szakirányon az alábbi kötelezően választható tantárgycsoportok teljesítése kötelező az abszolutóriumhoz. A mintatanterv szerint félévenként minden tantárgycsoportból 1-1 tantárgyat kell teljesíteni, azaz mintatanterv szerint haladva félévenként 4-4 tárgyat.

A BSc képzésen a kötelezően választható tárgyakat 8 kredit kiméretben kell teljesíteni. 

2016/17 tavaszi félévtől érvényes változások: