Szakirányválasztás

A Bsc és Osztatlan képzésekek az ötödik félévig teljesen-, valamint a hatodik félévben részlegesen azonos a mintatanterv. Az 5 éves osztatlan képzésen ezután következik a szakirányválasztás, mely során a hallgatók tervező és szerkezeti szakirány közül választhatnak.

Az 5. félév végeztével az osztatlan képzéses hallgatók az alábbiak alapján haladhatnak tovább:
A tervezési és a műszaki tanszékcsoport által meghatározott kritériumok és létszámadatok alapján a hallgatók két szakirány (tervező és szerkezeti) közül választhatnak. A szakirány-választás követelményrendszerét a tanszékcsoportok állítják össze. Azok a hallgatók, akiknek tanulmányi teljesítménye a szak további végzéséhez előírt szintet nem éri el, kérvényezhetik átvételüket a BSc képzésbe, illetve lehetőségük lesz a következő szemeszterben oldalági becsatlakozásra (azaz, ha egy félévvel később már teljesíted a szakirány követelményeit, bekerülhetsz).

A szakirányválasztás kritériumai, valamint a rangsorolás feltételei a Specializációválasztási Szabályzatban találhatóak.

A Kari Tanács 2018. május 30-i ülésére a Hallgatói Képviselet a Specializációválasztás 6. félévre történő módosítását terjesztette elő, amelyet a Kari Tanács 27 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellet elfogadott.
A módosítás pontos körülményei, valamint kivitelezése a Kari Tanács 2018. október 30-i üléséig kerül kidolgozásra, a további fejleményekről ennek megfelelően fogunk tájékotatást adni.