Szakmai gyakorlatok

Az Építészmérnöki Karon a záróvizsga előfeltétele mind építéshelyi, mind pedig tervezési gyakorlatok teljesítése a záróvizsgáig.

Építéshelyi gyakorlatok: 4 hét hosszúságú gyakorlat, melyet ajánlott a második szemeszter után teljesíteni. A teljesítés után a Neptunban a Kivitelezés szakmai gyakorlat (BMEEPEKA580) c. tárgy felvétele szükséges ill. az igazolás bemutatása az Építéskivitelezési Tanszéken. A szakmai gyakorlatok elvégzéséhez nincsenek akkreditált cégek - szinte bármilyen építőipari cég szóba jöhet. További információ kapható szintén az Építéskivitelezési Tanszéken.

Tervezői szakmai gyakorlat: Osztatlan képzésben 8, míg BSc képzésben 4 hét komplex tervező irodai szakmai gyakorlat, melynek teljesítése után a Neptunban a Tervezési szakmai gyakorlat (BMEEPETA980) c. tárgy felvétele ill. az Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken való bemutatása szükséges annak elfogadásához.

A tervezői szakmai gyakorlathoz az akkreditált cégek listája és további bővebb információ innen tölthető le: http://www.eptort.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Atervezesi-gyakorlat&catid=43%3Atargyakhu&Itemid=27&lang=hu