Építész Szakkollégium

A BME Építész Szakkollégiuma a Szakkollégiumi Közösség által elismert szervezet, a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének alapító tagja saját műteremmel, amely iroda, társalgó és könyvtár is egyben. Önszerveződő diákcsoport, amelyet építészek és oktatók is támogatnak. Építészeti stílusirányzatoktól, ideológiától, politikai táboroktól független műhely. Az egyetemi és egyetemen kívüli szakmai munka kritikai és inspirációs, szellemi természetű minőségi-mélységi háttere. Az EASA (European Architecture Students’ Assembly) nemzetközi szervezet magyar képviselője.

A szakkollégium 1996-ban jött létre azzal a célkitűzéssel, hogy a műegyetemi építészképzést egy komplex oktatási forma megvalósításával egészítse ki. Az alapító építészhallgatók, építészek és tanárok egy teljes mértékben önképzésre épülő, rugalmas, állandóan megújulni és fejlődni képes rendszer alapjait fektették le.

Munkánkat az a felfogás hajtja, hogy az építészet összetett műfaj, tudományos és művészeti diszciplínák metszéspontjában helyezkedik el. Ezért gyakorlása során a magas színvonalú munka elérése érdekében sokrétű és szerteágazó ismeretekre kell szert tenni, melyet a különböző diszciplinák és műfajok találkozásakor történő eszmei csere eredményeként tudunk elképzelni. Sajnálatos módon ezen találkozás megtörténésére az egyetem felépítésénél, működési rendszerénél fogva gyakran nem tud megfelelő teret biztosítani, amit mi a Szakkollégium révén kívánunk ellensúlyozni. A programokat saját szakmai igényeinknek megfelelően állítjuk össze, a szervezésben, lebonyolításban mindig többen dolgozunk egyszerre. A képzés nagyrészt kurzusok, előadások, workshopok, tanulmányutak, szakmai pályázatokon való részvétel valamint a közös műtermi munka által valósul meg.