Fordító Kör

A Fordító Kör első sorban a szakmai nyelv megismerése érdekében jött létre. Az alapítók úgy gondolták, hogy bár megfelelő nyelvtudással rendelkeznek, nem tudják megfelelően kifejezni építész gondolataikat más nyelven. Ennek fejlesztésére kezdtük el különböző szakmai jegyzetek fordítását idegen nyelvről magyarra és vice versa. A későbbiekben egyéb, nem feltétlen építész szövegek fordításával is szeretnénk foglalkozni.

Gyűléseinket keddenként 17 órától a Bercsényi kollégium könyvtárában tartjuk. A kör ilyenkor a jelenleg folyamatban lévő fordítások (melyeket alapvetően mindenki otthon, saját időbeosztása szerint folytat) elkészítését és a készen lévőek ellenőrzését beszéli meg. Alkalmanként valakinek az otthonában gyűlűnk, hogy össznépi fordítást tartsunk, ilyenkor megosztjuk egymással, hogy milyen technikákat alkalmazunk fordítás közben és gyakoroljuk az idegennyelvet.

Célunk, hogy beszélgető estek keretében fejlesszük a beszédkészséget és az idegen nyelven való társalgást kezdeményezzünk a karon résztvevő hallgatók között.